ستاد صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی

در راستای افزایش سطح رضایتمندی مردم عزیر و بهبود هر چه بیشتر روند نظارت بر خدمات رسانی  به مراجعین ، ستاد صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان با راه اندازی یک سامانه پیامکی ویژه اقدام به تسهیل فرآیند دریافت شکایات ، انتقادات و پیشنهادات مردمی نموده است . این ستاد به کلیه مردم عزیز اطمینان می دهد که کلیه موارد مطرح شده را در اسرع وقت مورد پیگیری و رسیدگی قرار خواهد داد .

سامانه دریافت شکایات ، انتقادات و پیشنهادات مردمی ستاد صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی جهت پیگیری و پاسخگویی  10006113770003

 

 
 
 
 
دفترچه راهنمای مراجعین حوزه روابط کار دفترچه راهنمای مراجعین حوزه روابط کار

دفترچه راهنمای مراجعین حوزه اشتغال دفترچه راهنمای مراجعین حوزه اشتغال

اطلاعیه موضوع ماده 24 قانون ارتقا سلامت اداری اطلاعیه موضوع ماده 24 قانون ارتقا سلامت اداری