ردیف

نام خدمت

آدرس سامانه

محل ارائه خدمت

مسئول انجام خدمت

1

احراز صلاحیت گیرندگان خدمات حمایتی

http://samanehrefah.ir/csc/

اهواز- کوی انقلاب، خیابان زینب شمالی، بین خیابان انقلاب و اتوبان قدس- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

 

آقای مسعود طهماسب نیا

2

احراز صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات

http://www.sme86.ir/Form/Login.aspx

اهواز- کیانپارس - خ 14 غربی- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

خانم معیری

3

تأیید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور

www.sakht-kz.ir

اهواز- کوی انقلاب، خیابان زینب شمالی، بین خیابان انقلاب و اتوبان قدس- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

 

آقای زنگنه

4

اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه

http://estelam.mcls.gov.ir/

اهواز- کوی انقلاب، خیابان زینب شمالی، بین خیابان انقلاب و اتوبان قدس- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

 

آقای مسعود طهماسب نیا

5

صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی

https://eakh.mcls.gov.ir/

اهواز- کیانپارس - خ 14 غربی- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

آقای فیروزکوهی

6

صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی

http://crtosh.mcls.gov.ir/news.php

اهواز- کوی انقلاب، خیابان زینب شمالی، بین خیابان انقلاب و اتوبان قدس- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

 

آقای سلامات

7

ثبت و نظارت برتعاونی

http://ei.mcls.gov.ir/

اهواز- کیانپارس - خ 14 غربی- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

آقای حمید

8

ثبت و نظارت بر تشکلهای کارگری ، کارفرمایی

 

اهواز- کوی انقلاب، خیابان زینب شمالی، بین خیابان انقلاب و اتوبان قدس- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

 

آقای حاتم نژاد

9

رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری

 

اهواز- کوی انقلاب، خیابان زینب شمالی، بین خیابان انقلاب و اتوبان قدس- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

 

آقای موسایی

10

صدور یا تمدید گواهینامه ( کارنامه ) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور

http://shgovahi.mcls.gov.ir/Forms/frmMain.aspx

اهواز- کیانپارس - خ 14 غربی- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

آقای نظری

11

صدور و تمدید مجوز کاریابی و دفاتر مشاوره شغلی (داخلی و خارجی)

http://bazar-eshteghal.ir/

اهواز- کیانپارس - خ 14 غربی- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

آقای نظری

12

برگزاری رقابت های ورزشی کارگران

http://www.labour-sport.ir/

اهواز- کوی انقلاب، خیابان زینب شمالی، بین خیابان انقلاب و اتوبان قدس- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

آقای علوانی

13

ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

http://mashaghelkhanegi.ir/

اهواز- کیانپارس - خ 14 غربی- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

خانم قدیم نژاد

14

بازرسی کار

https://bazresikar.mcls.gov.ir/

اهواز- کوی انقلاب، خیابان زینب شمالی، بین خیابان انقلاب و اتوبان قدس- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

آقای سلامات