آدرس محل های فیزیکی ارائه خدمت و آدرس الکترونیکی مربوطه

ردیف

نام خدمت

آدرس سامانه

محل ارائه خدمت

مسئول انجام خدمت

ارتباط با کارشناس مربوطه

1

احراز صلاحیت گیرندگان خدمات حمایتی

http://samanehrefah.ir/csc/

اهواز- کوی انقلاب، خیابان زینب شمالی، بین خیابان انقلاب و اتوبان قدس- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

 

خانم علی یاری

06133770006 داخلی 216

2

احراز صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات

http://www.sme86.ir/Form/Login.aspx

اهواز- کیانپارس - خ 14 غربی- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

خانم آنکارده

0613387116

3

تأیید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور

www.sakht-kz.ir

اهواز- کوی انقلاب، خیابان زینب شمالی، بین خیابان انقلاب و اتوبان قدس- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

 

آقای میاحی

06133770006 داخلی 122

4

اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه

http://estelam.mcls.gov.ir/

اهواز- کوی انقلاب، خیابان زینب شمالی، بین خیابان انقلاب و اتوبان قدس- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

 

آقای مسعود طهماسب نیا

06133770006 داخلی 205

5

صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی

https://eakh.mcls.gov.ir/

اهواز- کیانپارس - خ 14 غربی- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

آقای علی حلفی

06133378610

6

صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی

http://crtosh.mcls.gov.ir/news.php

اهواز- کوی انقلاب، خیابان زینب شمالی، بین خیابان انقلاب و اتوبان قدس- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

 

آقای علیجانی

06133770006 داخلی 106

7

ثبت و نظارت برتعاونی

http://ei.mcls.gov.ir/

اهواز- کیانپارس - خ 14 غربی- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

آقای راشدی

0613384400

8

ثبت و نظارت بر تشکلهای کارگری ، کارفرمایی

 

اهواز- کوی انقلاب، خیابان زینب شمالی، بین خیابان انقلاب و اتوبان قدس- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

 

آقای زارعی

06133770006 داخلی 102

9

رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری

 

اهواز- کوی انقلاب، خیابان زینب شمالی، بین خیابان انقلاب و اتوبان قدس- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

 

آقای موسایی

06133770006 داخلی 251

10

صدور یا تمدید گواهینامه ( کارنامه ) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور

http://shgovahi.mcls.gov.ir/Forms/frmMain.aspx

اهواز- کیانپارس - خ 14 غربی- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

آقای نظری

0613384400

11

صدور و تمدید مجوز کاریابی و دفاتر مشاوره شغلی (داخلی و خارجی)

http://bazar-eshteghal.ir/

اهواز- کیانپارس - خ 14 غربی- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

آقای شمعون زاده

0613384400

12

برگزاری رقابت های ورزشی کارگران

http://www.labour-sport.ir/

اهواز- کوی انقلاب، خیابان زینب شمالی، بین خیابان انقلاب و اتوبان قدس- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

 

آقای علوانی

06133770006 داخلی 309

13

ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

http://mashaghelkhanegi.ir/

اهواز- کیانپارس - خ 14 غربی- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

خانم خرم زاده

0613384400

14

بازرسی کار

https://bazresikar.mcls.gov.ir/

اهواز- کوی انقلاب، خیابان زینب شمالی، بین خیابان انقلاب و اتوبان قدس- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

 

آقای شکاری

06133770006 داخلی 106

15

 جشنواره کارآفرینان برتر

http://karafarinanebartar.ir

  اهواز- کیانپارس - خ 14 غربی- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

 خانم قدیم نژاد

0613384400

16

صدور مجوز مراکز مشاوره اطلاع رسانی  و خدمات کارآفرینی

 

  اهواز- کیانپارس - خ 14 غربی- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

خانم قدیم نژاد

0613384400

17

اعطای تسهیلات در قالب (‌فراگیرکارا- روستایی)

Kara.mcls.gov.ir

  اهواز- کیانپارس - خ 14 غربی- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

 خانم آنکارده

0613384400

18

آزادسازی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان

 

  اهواز- کیانپارس - خ 14 غربی- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

آقای باغفر

0613384400

19

صدور مجوز شتابدهندگی کسب و کار

 

  اهواز- کیانپارس - خ 14 غربی- اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خوزستان

خانم قدیم نژاد

0613384400