دسترسی سریع به خدمات الکترونیکی (آنلاین)

در گذشته این باور وجود داشت که تنها راه رسیدن به نتیجه مطلوب در ادارات مراجعه حضوری و پیگیری پرونده و گرفتن نتیجه مطلوب می باشد ولی با مهیا شدن زیر ساختها و بالا رفتن ضریب استفاده از اینترنت و به تبع آن فضاهای مجازی که به راحتی می توان همه امور و نیازهای روزمره خود را با زدن چند کلیک از رایانه خود و بدور از ازدحام و استرس انجام داد این باور در حال تغییر است، از همین رو با عنایت به تاکید ریاست محترم جمهور و دستورالعمل شماره 1538588 مورخ 1396/09/07 سازمان اداری و استخدامی کشور اداره کــل تعــاون، کار و رفـاه اجتماعــی استان خوزستان با بهره گیری از امکانات نوین ، خدمات خود را در قالب میــز خدمــات الکترونیکـــی به شرح ذیل اعلام می نماید: 
 
(به ترتیب حروف الفبا می باشد)    «« ستون های غیر فعال در حال آماده سازی می باشند »»
 

عنوان خدمت

(کدشناسه خدمت)

عنوان زیرخدمت

(کدشناسه زیرخدمت)

شرح مختصر خدمت

متوسط زمان ارائه خدمت

هزینه ارائه خدمت

(ریال)

نحوه دسترسی به خدمت

گردش کار دریافت خدمت

نظرسنجی نحوه ارائه خدمت

ارائه پروانه‌های اشتغال اتباع خارجی

(10011034000)

صدور یا تمدید پروانه کار اتباع خارجی

web

موبایل

پست الکترونیک

گویا

چارت

نظرسنجی

ابطال پروانه کار اتباع خارجی

web

موبایل

پست الکترونیک

گویا

چارت نظرسنجی

صدور یا تمدید روادید کار اتباع خارجی

web

موبایل

پست الکترونیک

گویا

چارت نظرسنجی

ابطال روادید کار اتباع خارجی

web

موبایل

پست الکترونیک

گویا

چارت نظرسنجی

صدور یا تمدیدکارت کار اتباع خارجی

web

موبایل

پست الکترونیک

گویا

چارت نظرسنجی

ابطال کارت کار اتباع خارجی

web

موبایل

پست الکترونیک

گویا

چارت نظرسنجی

ارائه خدمات کاریابی

(13011040000)

صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی)

web

موبایل

پست الکترونیک

گویا

چارت نظرسنجی

ابطال مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی)

web

موبایل

پست الکترونیک

گویا

چارت نظرسنجی

ابطال مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی)

web

موبایل

پست الکترونیک

گویا

چارت نظرسنجی

صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی

ابطال مجوز کاریابی های خارجی

web

موبایل

پست الکترونیک

گویا

چارت نظرسنجی

ارائه معرفی نامه به کاریابی ها برای مقرری بگیران بیمه بیکاری

web

موبایل

پست الکترونیک

گویا

چارت نظرسنجی

لغو تعهد دانش آموختگان دانشگاهی

web

موبایل

پست الکترونیک

گویا

چارت نظرسنجی

ارائه خدمات ورزشی کارگران

(17011041000)

ارائه خدمات ورزشی در مجموعه های فرهنگی ورزشی کارگران

web

موبایل

پست الکترونیک

گویا

چارت نظرسنجی

ثبت نام و پذیرش در مجموعه های رفاهی و زیارتی کارگران

web

موبایل

پست الکترونیک

گویا

چارت نظرسنجی

برگزاری رقابتهای ورزشی کارگران

web

موبایل

پست الکترونیک

گویا

چارت نظرسنجی

اعزام کارگران به مسابقات بین المللی کارگری

web

موبایل

پست الکترونیک

گویا

چارت نظرسنجی

آموزش و توانمندسازی جامعه تعاون، کار و تولید

(18051849000)

برگزاری دوره های آموزشی تعاون، کار و تولید

web موبایل

پست الکترونیک

گویا

چارت نظرسنجی

برگزاری گردهمایی های تخصصی تعاون، کار و تولید

web موبایل

پست الکترونیک

گویا

چارت نظرسنجی

بازرسی کار

(13011043000)

بازرسی دوره‌ای و موردی حسن اجرای قانون کار

web موبایل

پست الکترونیک

گویا

چارت نظرسنجی

بازرسی اتباع خارجی شاغل و معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح

web موبایل

پست الکترونیک

گویا

چارت نظرسنجی

تایید صلاحیت مسئولین ایمنی

web موبایل

پست الکترونیک

گویا

چارت نظرسنجی

برقراری مقرری بیمه بیکاری

(19051032000)

برقراری مقرری بیمه بیکاری

web موبایل

پست الکترونیک

گویا

چارت نظرسنجی

پاسخگویی به استعلامات بیمه ای و حمایتی

(19011033000)

پاسخگویی به استعلامات بیمه ای

web موبایل

پست الکترونیک

گویا چارت نظرسنجی

استعلام یارانه نقدی

web موبایل

پست الکترونیک

گویا چارت نظرسنجی

شناسایی و رتبه بندی خانوارها و پاسخگویی به استعلامات حمایتی

web موبایل

پست الکترونیک

گویا چارت نظرسنجی

تایید صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی (19091030000)

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه کارگران ساختمانی

web موبایل

پست الکترونیک

گویا چارت نظرسنجی

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری مجدد یارانه‌

web موبایل

پست الکترونیک

گویا چارت نظرسنجی

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه رانندگان

web موبایل

پست الکترونیک

گویا چارت نظرسنجی

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه قالیبافان

web موبایل

پست الکترونیک

گویا چارت نظرسنجی

تایید صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال (19091031000)

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات کارورزی به دانش‌آموختگان دانشگاهی

web موبایل

پست الکترونیک

گویا چارت نظرسنجی

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا

web موبایل

پست الکترونیک

گویا چارت نظرسنجی

تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور (13011843000)

تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور

web موبایل

پست الکترونیک

گویا چارت نظرسنجی

ترویج و فرهنگ سازی تعاونی ها

تعاون یار (سرباز تعاون)

web موبایل

پست الکترونیک

گویا چارت نظرسنجی

ارائه محصولات و خدمات ترویجی در حوزه تعاون

web موبایل

پست الکترونیک

گویا چارت نظرسنجی

حمایت مالی از پایان نامه در حوزه تعاون

web موبایل

پست الکترونیک

گویا چارت نظرسنجی

ثبت و تشکیل تعاونی ها

(13071036000)

صدور یا تمدید و ابطال مجوز تشکیل تعاونی

web موبایل

پست الکترونیک

گویا چارت نظرسنجی

صدور و تمدید مجوز تعاونی های اعتبار گروه شغلی

web موبایل

پست الکترونیک

گویا چارت نظرسنجی

ابطال مجوز تعاونی های اعتبار گروه شغلی

web موبایل

پست الکترونیک

گویا چارت نظرسنجی

صدور یا تمدید مجوز اتاق تعاون و اتحادیه‌ها

web موبایل

پست الکترونیک

گویا چارت نظرسنجی

ابطال مجوز اتاق تعاون و اتحادیه‌ها

web موبایل

پست الکترونیک

گویا چارت نظرسنجی

ثبت و نظارت بر تشکلهای کارگری و کارفرمایی (13011037000)

صدور یا تمدید مجوز تشکل های کارگری و کارفرمایی

web موبایل پست الکترونیک گویا چارت نظرسنجی

نظارت بر عملکرد تشکل های کارگری و کارفرمایی

web موبایل پست الکترونیک گویا چارت نظرسنجی

حمایت از توسعه

تعاونی ها

ارائه مشاوره به تعاونی ها

web موبایل پست الکترونیک گویا چارت نظرسنجی

حمایت مالی از تعاونی ها

web موبایل پست الکترونیک گویا چارت نظرسنجی

حمایت مالی و مشاوره ای بنگاه های اقتصادی مشکل دار (13011850000)

مرکز مشاوره الکترونیکی

web موبایل پست الکترونیک گویا چارت نظرسنجی

رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری (19071038000)

رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت تشخیص

web موبایل پست الکترونیک گویا چارت نظرسنجی

رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت حل اختلاف

web موبایل پست الکترونیک گویا چارت نظرسنجی

ساماندهی مشاغل خانگی(13011042000)

صدور یا تمدید و ابطال مجوز مشاغل خانگی

web موبایل پست الکترونیک گویا چارت نظرسنجی

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات مشاغل خانگی

web موبایل پست الکترونیک گویا چارت نظرسنجی

تایید رشته های جدید مشاغل خانگی

web موبایل پست الکترونیک گویا چارت نظرسنجی

فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مشاغل خانگی

web موبایل پست الکترونیک گویا چارت نظرسنجی

صدورگواهینامه شغلی ایرانیان شاغل خارج از کشور (10011039000)

شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور 

web موبایل پست الکترونیک گویا چارت نظرسنجی

صدور مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی

و مراکز مشاوره کارآفرینی

(13011035000)

صدور یا تمدید گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی

web موبایل پست الکترونیک گویا چارت نظرسنجی

صدور یا تمدید مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران ساختمانی و خدمات عمومی

web موبایل پست الکترونیک گویا چارت نظرسنجی

صدور یا تمدید و ابطال مجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

web موبایل پست الکترونیک گویا چارت نظرسنجی

فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون

(13071848000)

برگزاری مسابقه های فرهنگی و ترویجی جامعه کار و تولید

web موبایل پست الکترونیک گویا چارت نظرسنجی

برگزاری نمایشگاه کتاب با تسهیلات ویژه برای کارگران

web موبایل پست الکترونیک گویا چارت نظرسنجی

معرفی برترین های تعاون

web موبایل پست الکترونیک گویا چارت نظرسنجی

معرفی برترین های کارآفرین

web موبایل پست الکترونیک گویا چارت نظرسنجی

جشنواره های امتنان

web موبایل پست الکترونیک گویا چارت نظرسنجی

حمایت و نظارت بر راه‌اندازی و فعالیت خانه های بهداشت کارگری

web موبایل پست الکترونیک گویا چارت نظرسنجی

نظارت بر تعاونی ها

(13071847000)

 

 

 

 

نظارت بر مجامع و انتخابات تعاونی ها

web موبایل پست الکترونیک گویا چارت نظرسنجی

نظارت مالی و عملکردی تعاونی ها

web موبایل پست الکترونیک گویا چارت نظرسنجی

معرفی نمادهای دسترسی سریع به خدمات الکترونیکی (آنلاین)

 

نمادها