(( قابل توجه مدیران محترم کلیه کارگاههای استان خوزستان ))

 

اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی خوزستان در نظر دارد شهریورماه سال جاری به منظور انتخاب کارکاه ایمنی دارای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار برتر همایش با همکاری وزارت متبوع برگزار نماید، لذا از مدیران محترم دعوت می شود جهت تکمیل فرم های مربوطه به نشانی : کوی انقلاب - خیایان زینب شمالی- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اتاق 116  مراجعه نمایند.

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر : 09350574205

دستورالعمل1 دستورالعمل1

دستورالعمل2 دستورالعمل2