سامانه تدارکات الکترونیکی دولت1

مناقصه و مزایده ​

در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،ایجاد شفافیت مالی،مبارزه با فساد،برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی از این پس کلیه دستگاه های اجرایی طبق تبصره (5) ماده (169) اصلاح قانون مالیات های مستقیم،می بایست کلیه معاملات خود اعم از خرید،مناقصه و مزایده کالا و خدمات را با توجه به زمان بندی اعلام شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام دهند و همچنین برای کلیه صنوف تامین کننده کالا و خدمات مورد نیاز دستگاه های اجرایی بایستی در این سامانه اقدامات مقتضی انجام گیرد.

اخبار مزایده و مناقصه

ردیف

شماره فراخوان

شماره قرارداد

نوع فراخوان

عنوان قرارداد

تاریخ عقد قرارداد

1

۲۰۹۹۰۰۰۲۳۱۰۰۰۰۰۱

۲۴۹۹۰۰۰۲۳۱۰۰۰۰۰۲

مناقصه عمومی

مناقصه حجمی نیروی انسانی - فضای سبز و .....

1399/0101

2

۲۰۹۹۰۰۰۲۳۱۰۰۰۰۰۲

۲۴۹۹۰۰۰۲۳۱۰۰۰۰۰۱

مناقصه عمومی

انجام امور خدمات حمل و نقل اداره کل تعاون،کار،رفاه اجتماعی خوزستان شامل مرکز استان و ادارات تابعه به تشخیص کارفرما

1399/01/01