سامانه تدارکات الکترونیکی دولت1

مناقصه و مزایده ​

در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،ایجاد شفافیت مالی،مبارزه با فساد،برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی از این پس کلیه دستگاه های اجرایی طبق تبصره (5) ماده (169) اصلاح قانون مالیات های مستقیم،می بایست کلیه معاملات خود اعم از خرید،مناقصه و مزایده کالا و خدمات را با توجه به زمان بندی اعلام شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام دهند و همچنین برای کلیه صنوف تامین کننده کالا و خدمات مورد نیاز دستگاه های اجرایی بایستی در این سامانه اقدامات مقتضی انجام گیرد.

اخبار

ردیف

 

شماره مزایده

 

عنوان مزایده

 

شرح پارتی

 

تاریخ بازگشایی

 

مزایده گر برنده

 

وضعیت

۱

۱۰۰۹۷۰۲۳۱۰۰۰۰۰۲

فروش ۶ دستگاه خودرو سواری

مزدا وانت به شماره پلاک ۲۴ الف ۶۹۸ - ۱۴ نقره ای رنگ

۱۳۹۷/۱۲/۱۹
۰۹:۰۰

حسن شحیطاط

اعلام به برنده

۲

۱۰۰۹۷۰۲۳۱۰۰۰۰۰۲

فروش ۶ دستگاه خودرو سواری

فروش خودروی سواری پراید به شماره پلاک۱۵ الف۷۷۶ -۱۴

۱۳۹۷/۱۲/۱۹
۰۹:۰۰

عباس بوعذار

اعلام به برنده

۳

۱۰۰۹۷۰۲۳۱۰۰۰۰۰۲

فروش ۶ دستگاه خودرو سواری

پراید سفید شماره موتور۲۰۲۷۱۴۸ شماره شاسی۱۴۱۲۲۸۵۹۵۸۶۸۳ مدل۱۳۸۵ شماره پلاک۷۶۸-۱۴ الف۱۱

۱۳۹۷/۱۲/۱۹
۰۹:۰۰

علی قدیمی

اعلام به برنده

۴

۱۰۰۹۷۰۲۳۱۰۰۰۰۰۲

فروش ۶ دستگاه خودرو سواری

پراید سفید شماره موتور۲۰۲۶۳۲۶ شماره شاسی۱۴۱۲۲۸۶۱۳۵۰۳۴ شماره پلاک۱۵الف۷۷۸-۱۴ مدل۱۳۸۶

۱۳۹۷/۱۲/۱۹
۰۹:۰۰

علی قنبرپور باورساد

اعلام به برنده

۵

۱۰۰۹۷۰۲۳۱۰۰۰۰۰۲

فروش ۶ دستگاه خودرو سواری

سمند نقره ای مدل ۱۳۸۴ شماره موتور۱۲۴۸۴۰۹۶۴۷۴ شماره شاسی۱۷۶۰۸۷۶۴ شماره پلاک۱۳ الف۱۹۳-۱۴

۱۳۹۷/۱۲/۱۹
۰۹:۰۰

فرهاد جوانی

اعلام به برنده

۶

۱۰۰۹۷۰۲۳۱۰۰۰۰۰۲

فروش ۶ دستگاه خودرو سواری

پژو۴۰۵ نقره ای مدل ۱۳۸۳ شماره موتور۱۲۴۸۲۰۵۳۰۰۳ شماره شاسی ۸۳۰۰۳۰۵۶

۱۳۹۷/۱۲/۱۹
۰۹:۰۰

فردین مستوفی خجسته

اعلام به برنده

۷

۱۰۰۹۷۰۲۳۱۰۰۰۰۰۱

فروش اقلام اسقاطی ضایعات درب و پنجره آلومینیومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان

برگه پیشنهاد قیمت

۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۱۰:۰۰

محسن میاحی

پایان یافته