تاریخ بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۴:۵۱


 • طرح "روستا تعاون" زمینه مهاجرت معکوس به روستاها را فراهم می‌کند

 • به شهرستان‌های با نرخ بیکاری بالا، بیش تر توجه شود

 • ارزیابی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان

 • سند توسعه اشتغال استان در دست تدوین است

 • محمدپور خبر داد: بازرسی از واحدهای پر خطر در دستور کار بازرسان

 • دوازدهمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم برگزار می شود

 • روابط عمومی از ابزارهای مهم مدیریت افکار عمومی است

 • در مسابقات تواشیح جامعه کار و تلاش کشور؛ گروه تواشیح العباد مقام نخست را کسب کرد

 • مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان: کارگاه‌های تولیدی به افزایش سطح ایمنی توجه ویژه کنند

 • یک مقام مسوول خبر داد: بررسی حادثه دکل رگ‌ سفید از سوی بازرسان خوزستانی

Loading
Loading
 • طرح "روستا تعاون" زمینه مهاجرت معکوس به روستاها را فراهم می‌کند

 • به شهرستان‌های با نرخ بیکاری بالا، بیش تر توجه شود

 • ارزیابی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان

 • سند توسعه اشتغال استان در دست تدوین است

 • محمدپور خبر داد: بازرسی از واحدهای پر خطر در دستور کار بازرسان

 • دوازدهمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم برگزار می شود

 • روابط عمومی از ابزارهای مهم مدیریت افکار عمومی است

 • در مسابقات تواشیح جامعه کار و تلاش کشور؛ گروه تواشیح العباد مقام نخست را کسب کرد

 • مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان: کارگاه‌های تولیدی به افزایش سطح ایمنی توجه ویژه کنند

 • یک مقام مسوول خبر داد: بررسی حادثه دکل رگ‌ سفید از سوی بازرسان خوزستانی

Loading

اخبار

    

خبر ۱ تا ۸ از ۸ خبر

1