کمیته سلامت اداری

این کمیته با ترکیب و وظایف مندرج در بند (ب) ماده یک مصوبه شماره ۱۹۲۰۸۷ت ۵۰۳۲۸ ه تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ هیات محترم وزیران‌ برای اجرای وظایف مذکور، اجرای برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره۵۶۰/۹۳/۲۰۶تاریخ۱۳۹۳/۱/۲۰شورای عالی اداری)،احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد۹۰و۹۱و سایر مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازمانی، تکریم ارباب رجوع، ساماندهی رسیدگی به شکایات، سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری تشکیل می شود.

 وظایف کمیته سلامت اداری

این کمیته با ترکیب و وظایف مندرج در بند (ب) ماده یک مصوبه شماره ۱۹۲۰۸۷ت ۵۰۳۲۸ ه تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ هیات محترم وزیران‌ برای اجرای وظایف مذکور، اجرای برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ شورای عالی اداری)،احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد ۹۰ و ۹۱ و سایر مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازمانی، تکریم ارباب رجوع، ساماندهی رسیدگی به شکایات، سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری تشکیل می شود.

اعضاء

   مدیرکل

   مدیر پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

   مدیر روابط کار

   مدیر تعاون

    مدیر اجتماعی

   مدیر اشتغال و کارآفرینی

   رییس اداره حراست

    رییس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

   رییس امور اداری

    رییس گروه تحول

   کارشناس مسئول حقوقی

   کارشناس حوزه مدیریت

اهم وظایف

۱- تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و اداره کل .

۲- تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم شامل اهداف، سیاست ها، اقدامات و....

۳- بازنگری قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی اداره کل و تشویق و تنبیه.

۴- راهبری و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم.

۵- تدوین برنامه سنجش و اندازه گیری میزان رضایت مندی مردم از نحوه ارایه خدمات اداره کل و تکریم ارباب رجوع

۶- تنظیم برنامه اجرایی ارتقای سلامت و مبارزه با فساد اداری اداره کل و راهبری استقرار آن.

۷- بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان.

۸- تدوین شاخص های سلامت و سنجش و پایش میزان سلامت و فساد اداری.

۹- سنجش و آسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی اداره کل، تدوین برنامه بهبود فرهنگ سازمانی مبتنی بر اصلاح رفتار مدیران و کارکنان و اصلاح قوانین و مقررات.

۱۰- راهبری استقرار فرهنگ سازمانی و نظارت و سنجش تحقق میزان آن.

سلامت اداری

کتابهای مربوط به سلامت ادری

1-فساد اداری (عوامل مؤثر و روش‌های مبارزه)، نادر حبیبی، انتشارات وثقی، ۱۳۷۵

۲- مجموعه مقالات نخستین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در کشور، انتشارات سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۷۶

۳- بررسی حقوقی و فقهی دو مسئله رشوه و احتکار، سید محمد اصغری، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۷

۴- جرائم خاص کارکنان دولت، علی مهاجری، انتشارات کیهان، ۱۳۷۹

۵- سازمان و فعالیت‌های ضد فساد اداری هنگ‌کنگ، مالزی و سنگاپور، ابراهیم معدنچیان، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ۱۳۷۹

۶- شناخت نظام اداری و چگونگی تحول آن (مجموعه مقالات همایش توسعه نظام اداری خرداد ۱۳۷۸)، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۸۰

۷- فساد سیاسی، پل هیوود، مترجم محمد طاهری و میرقاسم بنی‌هاشمی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۱

۸- کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا در آرای دیوان عالی کشور، یدالله بازگیر، انتشارات دانش نگار، ۱۳۸۱

۹- جعل و تزویر در حقوق کیفری ایران، علیرضا مصلایی،انتشارات خط سوم، ۱۳۸۲

۱۰- مجموعه قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، علی اکبر ابن علی، انتشارات معین اداره، ۱۳۸۲

۱۱- جنایات سازمان‌یافته فراملی، صادق سلیمی، انتشارات تهران صدا، ۱۳۸۲

۱۲- بررسی مسائل اجتماعی ایران (فساد اداری، اعتیاد و طلاق)، محمد حسین فرجاد، انتشارات اساطیر، ۱۳۸۲

۱۳- مجموعه قوانین و مقررات سازمان بازرسی کل کشور، انتشارات سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۸۲

۱۴- بررسی جرائم اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولت،عوض نورزاد،انتشارات آریان، ۱۳۸۳

۱۵- فساد اداری، سید محمد عباس‌زادگان، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ۱۳۸۳

۱۶- زنده باد فساد! جامعه‌شناسی فساد در دولت‌های جهان سوم، علی ربیعی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۳

۱۷- فساد مالی، حسن دادگر و غلامعلی معصومی‌نیا، انتشارات کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۳

۱۸- چارچوب‌های حقوقی مقابله با فساد مالی، دبلیو. پاتی افوسو و دیگران، مترجم احمدرنجبر، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلش شورای اسلامی، ۱۳۸۴

۱۹- فساد و دولت، علت‌ها، پیامدها و اصلاح، سوزان رز آکرمن، ترجمه منوچهر صبوری، انتشارات پردیس دانش، ۱۳۸۵

۲۰- مجموعه مقالات سومین همایش نظارت و بازرسی- نظارت کارآمد، انتشارات سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۸۵

۲۱- سرطان اجتماعی فساد، فرامرز رفیع پور، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶

۲۲- مبارزه با فساد از دیدگاه رهبری(مدظله العالی)، معاونت پژوهش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۶

۲۳- اقتصاد سیاسی فساد (کالبدشکافی مفاسد اقتصادی سیاست‌مداران)، آرویند. کی. جین، مترجم علی بختیارزاده، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۶

۲۴- پولشویی و مؤسسات مالی،مینا جزایری، انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران، ۱۳۸۷

۲۵- آسیب‌های اجتماعی و روند تحول آن در ایران (ج ۱، مقالات اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران خرداد ۸۱)، انتشارات انجمن جامعه‌شناسان ایران، ۱۳۸۷

۲۶- مسائل و جرائم مالی-اقتصادی و سرقت (ج ۶، مقالات اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران خرداد ۸۱)، انتشارات انجمن جامعه‌شناسان ایران، ۱۳۸۷

۲۷- توسعه و تضاد، فرامرز رفیع پور، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷

۲۸- برنامه جهانی مبارزه با فساد، پیتر لانگست و دیگران، مترجم امیرحسین جلالی فراهانی و حمید بهره مند بگ نظر، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷

۲۹- رهنمودهای تقنینی جهت اجری کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، حمید بهره مند بگ نظر، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلش شورای اسلامی، ۱۳۸۷

۳۰- آن روی سکه: بریتانیا و فساد در آفریقا گروه احزاب یکپارچه پارلمان بریتانیا، حسن مرادی، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلش شورای اسلامی، ۱۳۸۷

۳۱- دولت، فساد و فرصت‌های اجتماعی، رابرت کاکس و دیگران، مترجم حسین راغفر، انتشارات نقش و نگار، ۱۳۸۸

۳۲- تبهکاران اقتصادی (فساد، خشونت و فقر ملت‌ها)، ریموند فیسمن و ادوارد میگل، مترجم فرخ قبادی، انتشارات نگاه معاصر، ۱۳۸۸

۳۳- مقدمه‌ای بر سنجش فساد،مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران/ محمد فاضلی، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلش شورای اسلامی، ۱۳۸۸

۳۴- سیاست‌های ضد فساد در آسیا و اقیانوسیه، بانک توسعه آسیا، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلش شورای اسلامی، ۱۳۸۹

۳۵- سلامت سازمانی (با تأکید بر سلامت مدارس)، علی یزدخواستی، محسن نیازی، انتشارات سخنوران، ۱۳۸۹

۳۶- انقلاب فرهنگی در نظام اداری، مهدی ناظمی اردکانی، انتشارات آوای نور، ۱۳۸۹

۳۷- سلامت اداری، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، انتشارات مرکز مدیریت دولتی ریاست جمهوری، ۱۳۹۰

۳۸- تبیین سیاست‌های کلی نظام اداری کشور (مبانی نظری و الگوی عملی برای سیاست‌گذاری، هدف گذاری و برنامه‌ریزی اجرایی)، سید احمد طباطبایی، انتشارات فرآزما پردازش، ۱۳۹۰

۳۹- پایه‌های تحول در نظام اداری، سید احمد طباطبایی، انتشارات فرآزما پردازش، ۱۳۹۰

۴۰- قوانین و مقررات تأمین سلامت اداری، یوسف رونق، انتشارات فرمنش، ۱۳۹۰

۴۱- راهبردهای مبارزه با فساد اداری، غلامرضا ذاکر صالحی، انتشارات جنگل، ۱۳۹۱

۴۲- نقش نظارت در ارتقای سلامت نظام اداری، اداره کل روابط عمومی واطلاع رسانی کمیته امداد امام (ره)، ۱۳۹۱

۴۳- مبارزه با فساد اداری با رویکرد اسلامی، دکتر ابوطالب خدمتی، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۳

مقالات مرتبط با سلامت اداری

1- رویکردهای مختلف در مبارزه با فساد، سعید صفری و حمیدرضا نائبی، همایش علمی وپژوهشی نظارت و بازرسی، ۱۳۸۰

۲- استراتژی مبارزه با فساد: آیا فناوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می ‌دهد؟!، حسن دانایی فرد، مدرس علوم انسانی ویژه نامه مدیریت، دوره۹، شماره۲، تابستان ۱۳۸۴

۳- نگاهی به شاخصهای سنجش مبارزه با فساد، حسین قضاوی، مجله اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دوره ۵، شماره ۵۱، ۱۳۸۴

۴- فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی، یوسف محنت فر، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، ۱۳۸۷

۵- آسیب‏ شناسی روش‏های مبارزه با فساد اداری در ایران، محمد خضری، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره ۱۱، شماره ۴۲، زمستان ۱۳۸۷

۶- بررسی عوامل مؤثر برکاهش فساد اداری (مطالعه موردی در شهرتهران)، شمس السادات زاهدی وسینامحمدنبی و مهدی شهبازی، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، سال۷،شماره۲۰، پاییز و زمستان ۱۳۸۸

۷- سازوکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام حکومتی امام علی (ع)، سیدمحمد حسین سرکشیکیان، نشریه کارآگاهدوره۲، سال۲، شماره ۷، تابستان ۱۳۸۸

۸- مؤلفه های تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد ج .ا.ا ، سیدمهدی الوانی و سعید زرندی و ابوذرعرب سرخی، نشریه مدیریت دولتی، دوره ۲، شماره۴، بهار و تابستان۱۳۸۹

۹- فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برون رفت، عبدالرحمن افضلی، مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری،شماره۴۵، سال۱۳۹۰

۱۰- سنجش فساد اداری، درآمدی بر تبیین الزامات روش شناختی طراحی شاخص ملی، عبداله توکلی، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، سال۱۷، شماره۶۹، زمستان۱۳۹۰

۱۱- نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری، علی ربیعی وهاجر آصف، مجله مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره ۴، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۹۱

۱۲- راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی، علی حسنی و عبدالحمید شمس، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، سال ۲، شماره ۱، پاییز . زمستان ۱۳۹۱

۱۳- بررسی فساد اقتصادی و راه‌های مبارزه با آن، نرگس رحیمیان، مجله اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دوره ۱۴، شماره ۹ و ۱۰، ۱۳۹۳

۱۵- فساد اداری علل و راهکارهای مبارزه با آن، محمد ابراهیم کاظمی، اداره کل زندانهای گیلان

۱۶- مقایسه ادراکات، تجربیات ونگرش های کارکنان زن ومرد نسبت به فساد اداری، داوود حسینی هاشم زاده و لیلی حبیبی، فصلنامه مطالعه رفتارسازمانی، سال اول، شماره۳، زمستان ۱۳۹۱

۱۷- فرهنگ واقتصاد(گفتاری از دکتر عادل پیغامی پیرامون ارتباط فرهنگ واقتصاد)، جزوه مطالعاتی قرارگاه شهید باقری بسیج دانشجویی، شماره۴

۱۸- راهبردهای ارتقای سلامت اداری درسیره امام علی(ع)، رضا ابروش، فصلنامه نظارت بازرسی، سال۸، شماره۲۸

پیشگیری:

                             

اقداماتی که هر دستگاه اجرایی باید در خصوص پیشگیری انجام دهد

* اجرای کامل و دقیق برنامه های مصوب کمیته/ کارگروه ارتقای سلامت اداری در سطح استان

* اجرایی کردن راه حلهای اصلاحی در جهت رفع نقاط آسیب پذیر و گلوگاه های اجرایی در سطح استان

)مصوب کمیته سلامت اداری دستگاه( **

* ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات اصلاحی انجام شده در جهت رفع گلوگاه ها و نقاط آسیب پذیر و تدوین

گزارش مربوطه در سطح استان

* آگاه سازی و اطلاع رسانی به مراجعین در جهت جلوگیری از وقوع فساد

مقابله

*  شناسایی و گزارش موارد فساد اداری به مقامات مافوق، مراجع اداری و قضایی

 

تعقیب اداری متخلفین مطابق مواد 15 تا 19 و ضمیمه شماره 1 دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92   ق.م.خ.ک 

نظارت:

اقداماتی که هر دستگاه اجرایی باید در خصوص نظارت اعمال نماید

1.     -اتخاذ تدابیر لازم برای دریافت گزارش های مردمی )موضوع قسمت اخیر ماده 8 دستورالعمل اجرایی ماده 91 ق م خ ک و تبصره ذیل آن(

2.     انجام بازرسیهای مستمر در طول سال توسط بازرس/بازرسان استانی موضوع مااده 91 بار اساس برنامه مصوب کمیته سلامت اداری دستگاه

3.   رسیدگی به شکایات مردمی در چارچوب ماده 25 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری

4.                   بهره گیری از مشارکت جامعه مدنی در امر نظارت و مراقبت

5.                   سنجش سلامت و فساد اداری در سطح استان و تحلیل نتایج آن ***

روش های انجام بازرسی ونظارت:

1.      بازرسی مستمر یا دوره‌ای: انجام بازرسی در قالب برنامه‌ای مدون و منظم سالانه که در این نوع بازرسی وضعیت کلی، ساختاری و تشکیلاتی، نحوه مدیریت، رفتار کارکنان و عملکرد حوزه‌های مشمول مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2.     بازرسی موردی (فوق‌العاده): حسب دستور و درخواست مقامات ذیربط انجام می‌شود و اجرای آن معمولاً در محدوده موضوع خاص ارجاعی و در خارج از برنامه‌های زمان‌بندی شده صورت می‌گیرد.

 

اهداف بازرسی و نظارت:

1. سنجش و اصلاح عملکرد یک سازمان برای بدست آوردن این اطمینان که اهداف سازمان و طرح های اجرایی آن با کامیابی به انجام رسیده است
2.
تعیین استانداردها و‌‌ معیارهایی برای اندازه گیری .
3.
اندازه‌گیری عملیات وعملکرد
4.
مقایسه عملکرد بااستانداردها
5.
اقدامات اصلاحی
6.
مقایسه عملکردجامعه مورد بازرسی با قوانین ، مقررات و استاندارد های تعیین شده مورد مقایسه وانعکاس نتایج بررسی جهت بکارگیری اقدامات اصلاحی به سیستم.
7.
پیشگیری از وقوع اشکالات در سیستم وجلوگیری از تخلف .
8.
جلوگیری از رشد ، توسعه و تکرار عوامل بروز تخلف که در نتیجه آن از صرف هزینه های بعدی برای کشف تخلف و برخورد با نواقص موجود و ریشه دار در سیستم جلوگیری میگردد.
9.
کمک به اجرای قانون و‌ نیل به اهداف پیش بینی شده درآن .
10.
آموزش درحین خدمت و‌ افزایش بهره وری کارکنان .
11.
حفظ حقوق مردم و نظام .
12.
فراهم آمدن موجبات تجزیه و‌‌‌‌ تحلیل منطقی برعملکرد گذشته وحال ادارات . 

 

 ارتباط با اداره حراست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان

 

شماره تماس  :                        06133773588

مشکلات و مسائل خود را با ما درمیان بگذارید

دریافت گزارش های مردمی مرتبط با تخلفات اداری

نحوه ارتباط با بازرس ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان

آدرس و تلفن های ضروری ارتباط با بازرس

تلفن

33384330

داخلی 210

پیامک

09163111153

نشانی

اهواز- خیابان 14 غربی کیانپارس فاز یک اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی طبقه اول اتاق 210

کد پستی

صندوق پستی: 401-61555

لطفا روی مرسولات قید گردد

گیرنده : طبقه اول اتاق 210 ابراهیمی

پست الکترونیکی

جهت اعلام تخلف مشاهده شده به بازرس ماده 91 و 92 می توانید از طریق پست الکترونیکی به نشانی

bazres.s.khouzestan@gmail.com

نسبت به ارسال موارد اقدام نمایید

لازم به ذکر است کلیه گزارشات اعلام شده از طرق یکی از روشهای فوق الذکر ، نزد بازرس سلامت اداری محفوظ و محرمانه باقی خواهد ماند .

 

با تشکر

بازرس ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان