وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان / صفحات / حمایت مالی از پایان نامه ها در حوزه تعاون

حمایت مالی از پایان نامه ها در حوزه تعاون

اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خوزستان، در راستای آشنایی دانشجویان سطح استان با ایجاد اشتغال پایدار از طریق تشکیل تعاونی و همچنین کمک به رفع مشکلات و معضلات تعاونی های استان ، از پایان نامه های دانشجویی با جامعه هدف تعاونی های استان، که در سال 99 موفق به دفاع گردند، حمایت  مالی می نماید، لذا شایسته است به طرق مقتضی به دانشجویان آن دانشگاه اطلاع رسانی گردد.

پایان نامه های ارشد و دکتری، به دلیل تدوین تحت نظارت کمی و کیفی اساتید راهنما و مشاور، نیاز به رعایت مواردنظارتی مخصوص میکروپروژهها توسط

  اتاق فکر را نخواهند داشت و پس از تأیید نهایی عنوان پروپزال، دانشجو صرفاً درپایان کار موظف به تحویل پایان نامه دفاع شده به اداره کل استان )مطابق ضوابط مندرج نظام نامه پژوهش( هستند.

در ضمن، یک نسخه نهایی از پایاننامهها، به همراه مقاله مستخرج ازآن )در فرمت استاندارد(، به شرح آمده در دستورالعمل پایاننامه ها، به آدرس ایمیل

coop.essays@gmail.com ارسال خواهد نمایند.

ضمنا" جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33912024-061 سرکارخانم خرات تماس حاصل فرمایید.