وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان / صفحات / نرم افزار و راهنمای افراد کم توان

نرم افزار و راهنمای افراد کم توان

نرم افزار

نرم افزار جهت بهره مندی افراد کم توان

 راهنمای نصب

 

راهنمای نصب

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان در راستای خدمات دهی آسان و سریع به اشخاص توانخواه اقدام به بارگزاری نرم افزاری خاص به همراه راهنمای نصب آن نموده است.