صفحه نخست » پرسشهای متداول روابط کار

شرایط ثبت نام متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور
- داشتن حداقل بیست سال سابقه کار پیوسته یا 23/5 سال ناپیوسته برای افراد زیر 50 سال
- داشتن حداقل بیست سال سابقه ناپیوسته برای افراد بالای 50 سال

- افراد بالای 60 سال با حداقل 7 سال سابقه می توانند ثبت نام کنند

روش ثبت نام متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور:

1- ابتدا پرینت سابقه از سایت تأمین اجتماعی گرفته شود سپس با توجه به فرم ایجاد شده در اینترنت (‌در سایت http://sakht-kz.ir) ،‌ابتدا مشخصات بیمه شده سپس محل سکونت،‌محل اشتغال و بعد از آن مشاغل مورد ادعا به ترتیب نام کارگاه ، قسمت محل اشتغال ،‌فعالیت کارگاه ،‌شغل مورد ادعا(‌با توجه به احکام کارگزینی و لیست بیمه )‌،‌سپس تاریخ شروع و خاتمه ،‌محل اشتغال و شهر و شعبه پرداخت بیمه درج گردد . در پایان کد رهگیری یادداشت شود یا یک پرینت از فرم ثبت نام گرفته شود و نزد خود نگه دارید تا بعد از 6 ماه لغایت 8 ماه جواب بصورت اینترنتی داده می شود.

** در صورتیکه اسم کارگاه تغییر کند ( یعنی کارگر از یک کارگاه به کارگاه دیگری رفته باشد ) کارگاه جدید باید در ردیف بعدی نوشته شود ،‌همچنین در صورتیکه شغل کارگر عوض شود ولی کارگاه همان کارگاه قبلی باشد باید در ردیف بعددی مجدداً‌ نام کارگاه نوشته شود ولی درمحل شغل کارگر ، شغل جدید نوشته شود.

شرایط بهره مندی از بیمه بیکاری:

* کارگرانی که در کارهای با ماهیت دائم همزمان با اتمام قرارداد بدون میل و اراده بیکاری می شوند و کارفرما مایل به تمدید قرارداد با آنان نمی باشد با داشتن یکسال سابقه کار در آخرین محل اشتغال مطابق بند یک تفاهم نامه مورخ 1/12/84 مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می باشند.

* آندسته از کارگرانی که فاقد هر گونه قرارداد در دوران اشتغال خود بوده اند و یا در اثنای قرارداد مدت معین بدون میل و اراده بیکار شده اند نیز با داشتن حداقل 6 ماه سابقه مکفی در صورتی که در حضور مراجع حل اختلاف بیکاری بدون میل و اراده آنان مورد تأیید قرار گیرد و تسویه حساب خود را نیز در حضور مراجع مربوطه انجام دهند مطابق بند الف ماده 6 قانون بیمه بیکاری نیز مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می باشند.

* لازم به ذکر است مطابق بند ب ماده 6 قانون بیمه بیکاری کارگران با شرایط اعلام شده مکلفند ظرف مدت 30 روز از تاریخ بیکاری درخواست خود را به اداره کار محل جهت استفاده از مزایای بیمه بیکاری ارائه نمایند.