صفحه نخست » تصاویر » افتتاح بخش جراحی مردان و بخش عمومی بیمارستان امیر المومنین

 
افتتاح بخش جراحی مردان و بخش عمومی بیمارستان امیر المومنین
   
 
افتتاح بخش جراحی مردان و بخش عمومی بیمارستان امیر المومنین
   
 
افتتاح بخش جراحی مردان و بخش عمومی بیمارستان امیر المومنین
   
 
افتتاح بخش جراحی مردان و بخش عمومی بیمارستان امیر المومنین