صفحه نخست » تصاویر » دیدار صمیمانه جناب آقای محمدپور مدیر کل محترم با حضرت آیت الله موسوی جزایری امام جمعه محترم اهواز

 دیدار صمیمانه جناب آقای محمدپور مدیر کل محترم با حضرت آیت الله موسوی جزایری امام جمعه محترم اهواز    
 دیدار صمیمانه جناب آقای محمدپور مدیر کل محترم با حضرت آیت الله موسوی جزایری امام جمعه محترم اهواز