صفحه نخست » تصاویر » (( دیدار با نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه شهرستان اهواز به مناسبت هفته کارگر))

 
(( دیدار با نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه شهرستان اهواز به مناسبت هفته کارگر))
 
(( دیدار با نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه شهرستان اهواز به مناسبت هفته کارگر))
 
 
(( دیدار با نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه شهرستان اهواز به مناسبت هفته کارگر))