صفحه نخست » تصاویر » حضور در آیین سیاسی عبادی نمازجمعه اهواز به مناسبت هفته کارگر

 
حضور در آیین سیاسی عبادی نمازجمعه اهواز به مناسبت هفته کارگر

حضور در آیین سیاسی عبادی نمازجمعه اهواز به مناسبت هفته کارگر  
 
 
حضور در آیین سیاسی عبادی نمازجمعه اهواز به مناسبت هفته کارگر
 
حضور در آیین سیاسی عبادی نمازجمعه اهواز به مناسبت هفته کارگر