صفحه نخست » تصاویر » دیدار اعضای کمیته کارگری از خانواده شهید کارگرمدافع حرم شهید منصور مسلمی سواری


دیدار اعضای کمیته کارگری از خانواده شهید کارگرمدافع حرم  شهید منصور مسلمی سواری
 دیدار اعضای کمیته کارگری از خانواده شهید کارگرمدافع حرم  شهید منصور مسلمی سواری   
 
دیدار اعضای کمیته کارگری از خانواده شهید کارگرمدافع حرم  شهید منصور مسلمی سواری