صفحه نخست » تصاویر » افتتاح مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی معلولین ذهنی پسر بالای 14 سال نوید زر شیمی در شهرستان ماهشهر 14شهریور 1397.

افتتاح مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی معلولین ذهنی پسر بالای 14 سال نوید زر شیمی در شهرستان ماهشهر 14شهریور 1397.
 افتتاح مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی معلولین ذهنی پسر بالای 14 سال نوید زر شیمی در شهرستان ماهشهر 14شهریور 1397.
 افتتاح مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی معلولین ذهنی پسر بالای 14 سال نوید زر شیمی در شهرستان ماهشهر 14شهریور 1397.