صفحه نخست » تصاویر » سفر معاون محترم وزیر به خوزستان


بازدید مهندس کلانتری از نمایشگاه تعاونی  
بازدید مهندس کلانتری از نمایشگاه تعاونی
  
 
 
بازدید مهندس کلانتری از نمایشگاه تعاونی
 
بازدید مهندس کلانتری از نمایشگاه تعاونی
 
 
بازدید مهندس کلانتری از نمایشگاه تعاونی
 بازدید مهندس کلانتری از نمایشگاه تعاونی  
 
پنجمین نمایشگاه عرضه مستقیم کالای تعاون در اهواز با حضور مهندس کلانتری
 پنجمین نمایشگاه عرضه مستقیم کالای تعاون در اهواز با حضور مهندس کلانتری  
 
نشست مهندس کلانتری با کارشناسان تعاون
 
نشست مهندس کلانتری با کارشناسان تعاون