صفحه نخست » تصاویر » تجدید بیعت مدیرکل تعاون کارو رفاه اجتماعی با شهدای انقلاب اسلامی

 
تجدید بیعت مدیرکل تعاون کارو رفاه اجتماعی با شهدای انقلاب اسلامی
 
تجدید بیعت مدیرکل تعاون کارو رفاه اجتماعی با شهدای انقلاب اسلامی
   
 
تجدید بیعت مدیرکل تعاون کارو رفاه اجتماعی با شهدای انقلاب اسلامی
 
تجدید بیعت مدیرکل تعاون کارو رفاه اجتماعی با شهدای انقلاب اسلامی